Nainstalujte si:

       

Význam slova mikrobus; mikroekonomika; mikroevoluce; mikrofág


mikrobus = malý autobus pro dopravu malého počtu osob

mikroekonomika = teorie, která zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů

mikroevoluce = evoluce závislá na genových mutacích a rekombinacích

mikrofág = buňka schopná usmrcovat a pohlcovat drobné částice, např. bakterie

Next: mikrofilm; mikrofiš; mikrofon; mikrofotografie    motorobot; motorový; moučnice; moula; mountain bike