Nainstalujte si:

       

Význam slova mikro-; mikrob; mikrobiální; mikrobicidní


mikro- = první část složených slov mající význam malý; předpona ve významu miliontiny, násobku 10 na -6

mikrob = mikroorganizmus, jen mikroskopem viditelný organizmus, obv. jednobuněčný

mikrobiální = související s mikroby

mikrobicidní = ničící mikroby

Next: mikrobiogenní; mikrobiologie; mikrobion; mikroburie    motokára; motokros, motocross; motorest; motorický