Nainstalujte si:

       

Význam slova mezzotinte; médium; městnání; micela; migmatit


mezzotinte = druh mědirytu

médium = 1. zprostředkující činitel, prostředí; 2. osoba zprostředkující spiritistickou informaci; 3. masové sdělovací prostředky tištěné i elektronické masmédium; 4. jaz. střední slovesný rod

městnání = hromadění tekutiny (krve, lymfy aj.) v některém z míst jejího přirozeného pohybu.

micela = disperzní částice emulzí a lyosolů

migmatit = hornina vzniklá z magmatu a metamorfovaných hornin

Next: migrace; migréna; mikado; mikádo; mikce; mikina    moteto, motet; motherboard; motiv; motivace