Nainstalujte si:

       

Význam slova metro; metrologie; metronom; metropole; metropolita


metro = podzemní dráha

metrologie = obor zabývající se měřením

metronom = přístroj k měření taktu, ke stanovení tempa v hudbě, taktoměr

metropole = významné, obv. hlavní město nebo středisko určité oblasti; církevní provincie

metropolita = biskup nebo představený církevní oblasti, církve

Next: metroptóza, metroptosa; metroragie, metrorrhagie    moralizovat, moralisovat; moratorium; moravikum