Nainstalujte si:

       

Význam slova metodika; metodisté; metodologie; metomanie


metodika = nauka o metodě vyučování určitého oboru, pracovní postup

metodisté = evangelická církev vzniklá z anglikánské

metodologie = nauka o metodách, zejm. vědeckého bádání

metomanie = chorobná touha po alkoholu

Next: metonymie; metopa; metopizmus, metopismus    montáž; monte; montebank