Nainstalujte si:

       

Význam slova meteoroid; meteorologie; meteoropatie; meteroid


meteoroid = pevná částice pohybující se kosmickým prostorem

meteorologie = nauka o počasí

meteoropatie = škodlivé působení povětrnostních změn na rostliny, živočichy i nervovou soustavu člověka citlivost na změny počasí

meteroid = těleso pohybujíci se v meziplanetárním prostoru(tzn.meteorit dříve než prolétne atmosférou)

Next: metér; metical; metoda; metoda rypsového útku    monstera; monstr-; monstrance