Nainstalujte si:

       

Význam slova metamorfní; metamorfóza, metamorfosa; metan, methan


metamorfní = související s proměnou 1. rostlin a živočichů během jejich vývoje; 2. fyzikálních nebo chemických vlastností hornin v hloubce zemské kůry

metamorfóza, metamorfosa = proměna, přeměna, změna tvaru

metan, methan = nejjednodušší nasycený uhlovodík, hořlavý plyn

Next: metanol, methanol; metapsychologie; metasféra    monopodie; monopol; monopolista