Nainstalujte si:

       

Význam slova metafáze; metafora; metafráze


metafáze = druhé stadium dělení buněčného jádra

metafora = přenesené pojmenování na základě podobnosti, obrazné vyjádření

metafráze = vyjádření obsahu literárního textu opisem

Next: metafyzický, metafysický; metafyzika, metalysika    monogamie; monogeneze, monogenese; monoglot