Nainstalujte si:

       

Význam slova mestic; mešita; meta; meta-; metabiont; metablastém


mestic = oficiální označení všech míšenců ve Střední a Jižní Americe, původně míšenec bělocha a Indiánky

mešita = islámský chrám

meta = cíl

meta- = první část složených slov mající význam přes, za, po, s, mezi, vně, mimo

metabiont = mnohobuněčný organismus (angl.)

metablastém = výrůstek rostlinného povrchového pletiva

Next: metabolický; metabolit; metabolizmus, metabolismus    monoftongizace, monoftongisace