Nainstalujte si:

       

Význam slova melo-; melodie; melodika; melodram; melodramatický


melo- = první část složených slov mající význam písňový, zpěvný, hudební

melodie = sled tónů, nápěv; harmonická krása, soulad

melodika = souhrn znaků melodie; nauka o melodii

melodram = scénický nebo koncertní útvar spojující herecký přednes dramatického textu s hudebním doprovodem; dojemný výjev

melodramatický = týkající se melodramu; pohnutlivý, působící na city

Next: melomanie; melomelie; melos; melotézie, melothesie    molarita; molár; molární; moldavit; molekula