Nainstalujte si:

       

Význam slova melika; melinit; meliorace; meliorativum


melika = starořecká písňová lyrika; melodická složka skladby

melinit = trhavina obsahující kyselinu pikrovou

meliorace = opatření, zejm. odvodňování a zavodňování, směřující ke zlepšení půdy

meliorativum = zjemňující slovo

Next: meliorizmus, meliorismus; melizma, melisma; melír    mofeta, mofetta; mogul; mohamedán, muhemedán; mohér