Nainstalujte si:

       

Význam slova mediatizace; mediální; medián; mediátor


mediatizace = zprostředkování; podřízení vládě jiného státu

mediální = 1. střední, středový, tíhnoucí ke středu; 2. novinářský, zprostředkovaný médii, jimi interpretovaný

medián = 1. aritmetický průměr dvou prostředních hodnot statistického souboru; 2. spiritista, duchař

mediátor = prostředník, zprostředkovatel; zprostředkující přenos

Next: medicinální; medicinbal; medicinman; medicína    mítink, meeting; moaré, moiré; mobbing; mobil