Nainstalujte si:

       

Význam slova mechanizmus, mechanismus; mečbol, matchball


mechanizmus, mechanismus = 1. ustálená soustava úkonů nebo jevů; bezmyšlenkovité jednání; 2. strojní zařízení, mechanika

mečbol, matchball = poslední, konečný míč v utkání

Next: medaile; medailon, medailón; mediace; mediastinum,    mizomus, misomus; mizopedie, misopedie