Nainstalujte si:

       

Význam slova mastopatie; masturbace; mašinerie, mašinérie


mastopatie = nezhoubné onemocnění prsní žlázy provázené vznikem cyst

masturbace = pohlavní sebeukájení, onanie,ipsace

mašinerie, mašinérie = soustava strojů; složitý přesný mechanický postup

Next: mašinfíra; maštal; matador; matematika; mater    mineralogie; minerál; minerálie; minerálka