Nainstalujte si:

       

Význam slova manu proprie; manuál; manuální; manudharma


manu proprie = vlastní rukou, vlastnoručně, zkratka m.p. (za podpisem na opisech)

manuál = 1. příruční zápisní kniha, manuálník; 2. ruční klávesnice varhan nebo harmonia; 3. návod k použití

manuální = ruční

manudharma = indická literární památka bráhmanizmu

Next: manufaktura; manuskript; manýra; manýristika    mezencefalon, mesencefalon; mezenchym, mesenchym