Nainstalujte si:

       

Význam slova mantila; mantinel; mantisa; mantra; manu


mantila = krajkový přehoz přes hlavu a prsa, součást španělského kroje

mantinel = zvýšený okraj hrací plochy, hrazení; vymezení prostoru, možností, hranic

mantisa = desetinná část dekadického logaritmu uváděná v logaritmických tabulkách

mantra = magické, posvátné slovo, jehož opakováním se v hinduizmu nebo józe dosahuje soustředění

manu = rukou

Next: manu proprie; manuál; manuální; manudharma    mezaliance, mesaliance; mezanin, mezzanin