Nainstalujte si:

       

Význam slova manitou, manitu; manko; manlicherovka; mano-


manitou, manitu = původně zázračná síla, později označení boha u severoamerických indiánů

manko = schodek, rozdíl mezi účetními údaji a skutečným stavem (pokladny, zásob)

manlicherovka = starší typ vojenské opakovací pušky

mano- = první část složených slov mající význam tlak, tlakový

Next: manometr; manostat; mansarda; manšestr; mantika    metrosexuál; metrum; metuzalém; metylace