Nainstalujte si:

       

Význam slova mandant; mandantář; mandarinka; mandarín; mandát


mandant = příkazce, zmocnitel; osoba, která vydala příkaz, pověření k obstarání určité záležitosti, k zastupování

mandantář = zmocněnec; osoba, která dostala příkaz, pověření k obstarání určité záležitosti, k zastupování

mandarinka = plod citroníku mandarinky

mandarín = čínský feudální hodnostář

mandát = plná moc, pověření, příkaz; listina obsahující plnou moc

Next: mandátní; mandibula; mandl; mandolína; mandoria    metér; metical; metoda; metoda rypsového útku