Nainstalujte si:

       

Význam slova mana, manna; management; manat


mana, manna = 1. pokrm zázračně poskytovaný Izraelitům na poušti, božský pokrm; něco lahodného a posilujícího; 2. melanéská mytická představa nadpřirozené síly

management = systém teoretických a praktických řídicích znalostí a činností; vedení, skupina manažerů

manat = vedoucí, řídící pracovník; osoba manažer, pověřená organizační a obchodní stránkou sportovní nebo kulturní činnosti

Next: manažerizmus, manežerismus; mancipace; mandala    meteor; meteorit; meteorizmus, meteorismus