Nainstalujte si:

       

Význam slova mal-, male-; mala fide; malacie; malacie


mal-, male- = první část složených slov mající význam špatný, zlý, zhoubný

mala fide = ve zlé víře, ve zlém úmyslu

malacie = měknutí tkáně

malacie = druhá část složených slov mající význam měknutí

Next: maladaptace; maladjustace; malaga; malagelo,    metabolický; metabolit; metabolizmus, metabolismus