Nainstalujte si:

       

Význam slova magnézium, magnesium; Magnificat; Magnificence


magnézium, magnesium = hořčík

Magnificat = název chvalozpěvu Panny Marie; chvalozpěv, velebení

Magnificence = titul rektora vysoké školy

Next: magnificence; magnifico; magnituda; magnitudo    melomanie; melomelie; melos; melotézie, melothesie