Nainstalujte si:

       

Význam slova magnetostrikce; magnetoterapie; magnetovec


magnetostrikce = změna rozměrů materiálu při zmagnetování

magnetoterapie = léčení pomocí magnetu

magnetovec = silně magnetický minerál, ruda železa, magnetit

Next: magnézium, magnesium; Magnificat; Magnificence    melo-; melodie; melodika; melodram; melodramatický