Nainstalujte si:

       

Význam slova magnetizmus, magnetismus; magnetka; magnetofon


magnetizmus, magnetismus = vzájemné působení látky a magnetického pole

magnetka = magnetická střelka

magnetofon = přístroj pro záznam zvuku na magnetický pás a jeho reprodukci

Next: magnetograf; magneton; magnetosféra; magnetoskop    melika; melinit; meliorace; meliorativum