Nainstalujte si:

       

Význam slova madona; madras; madrigal; madrigalista; maestoso


madona = zobrazení Panny Marie s dítětem; krásná a ctnostná žena

madras = druh bavlny

madrigal = krátká lyrická báseň obv. milostného obsahu; druh světské vokální polyfonní skladby

madrigalista = skladatel nebo pěvec madrigalů

maestoso = hud. vznešeně, slavnostně

Next: maestro; mafián; mafie; mafioso; magacín; magazín    megalopole; megaron; megastar; megera