Nainstalujte si:

       

Význam slova lyrika; lyrizmus; lysis; lyzimetr, lysimetr


lyrika = literární druh vyznačující se nedějovostí a subjektivitou podání

lyrizmus = citovost v uměleckém díle

lysis = 1. prasknutí buňky roztržením buněčné membrány; 2. ústup horečky; 3. článek ukončující římsu

lyzimetr, lysimetr = přístroj k měření výparu vody z půdy

Next: lyzol, lysol; lyzozom, lyzozóm, lysozom; lýza    mediatizace; mediální; medián; mediátor