Nainstalujte si:

       

Význam slova lubrikační; lucerna; lucidita; lucidní


lubrikační = zvlhčovací

lucerna = 1. svítilna; 2. válcová nástavba s okny na kopuli sloužící k jejímu osvětlení; 3. jetelovina

lucidita = jasnost vědomí

lucidní = jasný, světlý

Next: lučizmus, lučismus; ludibrionismus, ludibrionizmus    materie, matérie; maternita; maté; matiné