Nainstalujte si:

       

Význam slova lokalizace, lokalisace; lokativ; lokál; lokálka


lokalizace, lokalisace = určení místa, umístění

lokativ = jaz. pád vyjadřující místní vztahy

lokál = zábavní podnik; místnost v hostinci; jaz. pád vyjadřující zejména místní vztahy (v češtině šestý pád)

lokálka = místní vláček; zprávička v novinách o místní události

Next: lokální; lokálpatriotizmus, lokálpatrlotismus-    maskulinita; maskulinizace, maskulinisace