Nainstalujte si:

       

Význam slova logo-; logofobie; logogram; logopedie; logopetie


logo- = první část složených slov mající význam slovo, řeč

logofobie = strach před mluvením

logogram = znak zastupující slovo (např. %, z, znak čínské abecedy)

logopedie = nauka o fyziologii dorozumívání a nápravě poruch, vad řeči a výslovnosti; výchova ke správné řeči

logopetie = chorobné komolení řeči

Next: logoplegie; logorea, logorrhoea; logos; logos    martyrologium, martyrologie; marxizmus, marxismus