Nainstalujte si:

       

Význam slova logika; login; logistika; logizmus, logismus; logo


logika = teorie obecně platných zákonitostí myšlení a zákonitostí procesu poznání

login = přihlášení; přihlašovací jméno

logistika = symbolická logika; systém přepravy a týlového zásobování

logizmus, logismus = 1. rozumný závěr; 2. názor, že svět je logicky uspořádán

logo = reklamní štít; nápis s názvem a značkou firmy

Next: logo-; logofobie; logogram; logopedie; logopetie    martingal; martini; martyř; martyrion; martyrium