Nainstalujte si:

       

Význam slova litoklast; litologie; litometeor


litoklast = přístroj k drcení kamenů, např. močových, litotryptor

litologie = nauka o sedimentárních horninách, sedimentologie

litometeor = meteor z pevných částic nepocházejících z vody, např. kouř, zvířený prach

Next: litonefróza, litonefrosa; litorál; litosféra    marginální; mariáš; marihuana; marimba; marináda