Nainstalujte si:

       

Význam slova lingue franca; lingvála; lingvista; lingvistika


lingue franca = smíšená řeč větší vícejazyčné komunity, zejm. směs arabštiny, řečtiny, italštiny, francouzštiny a španělštiny užívaná do 19. století v přístavech Středozemního moře

lingvála = souhláska tvořená jazykem proti patru

lingvista = odborník v lingvistice; kdo umí více cizích jazyků

lingvistika = jazykověda

Next: lingvo-; linie, linea; liniment; lino; lino-, lin-    manometr; manostat; mansarda; manšestr; mantika