Nainstalujte si:

       

Význam slova limitovaný; limnický; limnigraf; limno-; limnologie


limitovaný = ohraničený; od nebo do nějaké meze, mezní hodnoty

limnický = vnitrozemský, sladkovodní

limnigraf = přístroj zaznamenávající řasový průběh výšky hladiny vody

limno- = první část složených slov mající význam jezero, bažina, vnitrozemský

limnologie = věda o sladkých vodách a organizmech v nich žijících, limnobiologie

Next: limon, lemon; limonáda; limoterapie    manicheizmus, manicheismus; manie; manifest