Nainstalujte si:

       

Význam slova limita; limitativní; limitativum; limited; limitní


limita = jeden ze základních pojmů matematické analýzy, mez, ke které se proměnná veličina přibližuje

limitativní = omezující, omezovací

limitativum = limitativní, vymezovací zájmeno (každý, sám, týž, všechen)

limited = omezený; anglické označení společnosti s ručením omezeným, zkratka Ltd.

limitní = hraniční, mezní, ještě přípustný

Next: limitovaný; limnický; limnigraf; limno-; limnologie    manéž; mango; mangoid; mangrove; maniak