Nainstalujte si:

       

Význam slova likvidátor; likvidita; likvidní; likvidnost


likvidátor = kdo provádí likvidaci; úředník pověřený soudem k likvidaci společnosti

likvidita = platební schopnost, solvence, likvidnost; finanční pohotovost; zaručená, snadná, rychlá možnost zpeněžení

likvidní = schopný platit; splatný; snadno zpeněžitelný

likvidnost = platební schopnost, solvence, likvidita

Next: likvidus; likvor, liquor; lila; lilangeni; liliput    manažerizmus, manežerismus; mancipace; mandala