Nainstalujte si:

       

Význam slova lichenologie,; licitace; licitátor; licoměrný; liči


lichenologie, = obor zabývající se lišejníky

licitace = dražba, vydražování; přihazování, oceňování závazku; smlouvání

licitátor = dražitel

licoměrný = pokrytecký, neupřímný, falešný, lživý cituji z http://www.rozhlas.cz/regina/slova/_zprava/103508

liči = tropický ovocný strom a jeho jedlé plody, původem z Číny

Next: lidar; lido; lieno-; lienterie; lifrovat; lift    maltézský