Nainstalujte si:

       

Význam slova lexikografický; lexikografie; lexikologie; lexikon


lexikografický = slovníkový, slovníkářský

lexikografie = obor zabývající se popisem slovní zásoby, sestavováním slovníků a zásadami jejich tvorby, slovníkářství

lexikologie = nauka o slovní zásobě jazyka

lexikon = naučný slovník; soupis odborných dat; slovní zásoba, lexikum

Next: lexikum; ležérní; ležérnost; léga; lékořice    makrofotografie; makroklima; makromolekula