Nainstalujte si:

       

Význam slova lexém; lexikalizovat, lexikalisovat; lexikální


lexém = souhrnné označení všech tvarů téhož slova

lexikalizovat, lexikalisovat = dát nebo získat samostatný slovní význam

lexikální = týkající se slovní zásoby, slovní, slovníkový

Next: lexikografický; lexikografie; lexikologie; lexikon    makroergický; makroevoluce; makrofág