Nainstalujte si:

       

Význam slova leskymo; letalita; letargie; letální


leskymo = 80' záležitost, potahy s chlupy

letalita = úmrtnost, smrtnost; demografický ukazatel počtu zemřelých na určitou nemoc z tisíce onemocnělých touto nemocí

letargie = chorobná spavost; lhostejnost, netečnost, otupělost

letální = smrtelný, smrtící, mající za následek smrt, např. dávka drogy, jedu

Next: letkis, letkis,letkiss; letora; letter    majordom, majordomus; majordomát; majorgen