Nainstalujte si:

       

Význam slova legislativní; legisvakance; legitimace; legitimita


legislativní = zákonodárný

legisvakance = doba mezi okamžikem platnosti a účinnosti právní normy, vacatio legis

legitimace = průkaz; oprávnění, zmocnění; právní uznání

legitimita = zákonnost, oprávněnost

Next: legitimní; legizmus, legismus; legíny, leggins    magnetit; magnetizace, magnetisace; magnetizér