Nainstalujte si:

       

Význam slova latinizmus, latinismus; latinka; latituda; latrán


latinizmus, latinismus = jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z latiny nebo v něm podle latiny vytvořený

latinka = běžně užívaná moderní psací kurzíva v oblasti latinského písma

latituda = délka, odchylka

latrán = osada nebo město u hradu nebo zámku, podhradí

Next: latrie; latrina; laudánum, laudanon; lauf; laur    lyzol, lysol; lyzozom, lyzozóm, lysozom; lýza