Nainstalujte si:

       

Význam slova laboratizmus, laboratismus; laboratoř; laborovat


laboratizmus, laboratismus = ekonomická teorie inspirovaná taylorizmem a technokratizmem

laboratoř = výzkumná, vývojová, vědecká a jiná pracovna

laborovat = pracovat; mít s něčím nesnáze, těžce něco zmáhat

Next: labourista; labouristický; labourizmus, labourismus    livrej; lizéna; lídr, leader; loajalita, loyalita