Nainstalujte si:

       

Význam slova kvizkvíz; kvocient; kvodlibet, quodlibet; kvorum


kvizkvíz = společenská hra s otázkami a odpověďmi, hádanková soutěž; krátký ústní nebo písemný test

kvocient = podíl dvou veličin jako ukazatel nějakého jevu; mat. konstantní podíl dvou sousedních členů geometrické posloupnosti

kvodlibet, quodlibet = co je libo; směs, všehochuť

kvorum = nejnižší počet členů nějakého orgánu, aby byl usnášeníschopný

Next: kvota; kwacha; kwanza; kyanotypie; kyanování    lipozom, liposom; lira; listerióza, listeriosa