Nainstalujte si:

       

Význam slova kvartil; kvarto; kvaš; kvaternion; kvaternita


kvartil = tři hodnoty znaku, které rozdělují uspořádanou řadu hodnot znaku do čtyř stejných částí

kvarto = čtyřválcová válcovací stolice

kvaš = malba na papíře vodovými barvami smíšenými s krycí bělobou

kvaternion = zobecnění komplexních čísel

kvaternita = čtveřice

Next: kvazar, kvasar; kvazi-, quasi-; kvazičástice    linearita; lineál; lineální; lineární; lingam