Nainstalujte si:

       

Význam slova kvantitativní,; kvantování,; kvantový; kvantum


kvantitativní, = týkající se kvantity

kvantování, = přístupnost pouze některých hodnot fyzikálních veličin, nespojitost některých fyzikálních veličin

kvantový = související s kvantem; fyz. související s kvantovou teorií, s kvantováním

kvantum = množství, počet, kvantita; fyz. nejmenší možná hodnota nějaké fyzikální veličiny

Next: kvarcit; kvardián; kvark; kvart; kvarta; kvartál    limitovaný; limnický; limnigraf; limno-; limnologie