Nainstalujte si:

       

Význam slova kvantifikátor; kvantifikovatelný; kvantil; kvantita


kvantifikátor = log. pojem označující rozsah platnosti nějakého tvrzení; operátor

kvantifikovatelný = měřitelný

kvantil = hodnota znaku, která rozděluje statistický soubor uspořádaný v neklesajícím pořadí na určitý počet skupin se stejně velkým počtem prvků

kvantita = množství, počet, kvantum; četnost, mnohost

Next: kvantitativní,; kvantování,; kvantový; kvantum    limita; limitativní; limitativum; limited; limitní