Nainstalujte si:

       

Význam slova kvalifikovaný; kvalimetrie; kvalita; kvalita života


kvalifikovaný = způsobilý, školený

kvalimetrie = věda o kvalitě a měření kvality výrobků

kvalita = hodnota, jakost, stav věci

kvalita života = je dána úrovní tělesné a duševní činnosti a pracovní výkonnosti a úrovní tělesné, duševní a sociální pohody

Next: kvalitativní; kvalitní; kvalt; kvantifikace    lilipután; liliputka; liman; limba; limbický