Nainstalujte si:

       

Význam slova kvadrienále; kvadriennium; kvadrika; kvadriliarda


kvadrienále = přehlídka konaná jednou za čtyři roky

kvadriennium = čtyřletí, období čtyř let

kvadrika = mat. kvadratická plocha, plocha druhého stupně

kvadriliarda = číslo 10 na 27

Next: kvadrilion, kvadrilión; kvadrilovaný; kvadrilování    light; lignát; lignifikace; lignin; lignit; lignum