Nainstalujte si:

       

Význam slova kurýrovat; kurz, kurs; kurziva, kurzíva, kursiva


kurýrovat = léčit

kurz, kurs = 1. cena cenného papíru nebo devizy na peněžním, kapitálovém nebo devizovém trhu; 2. dopravní směr, úhel letu; 3. směr, režim, ráz, např. politiky; 4. soubor přednášek

kurziva, kurzíva, kursiva = 1. písmo mírně skloněné doprava, italika; 2. novinářská próza kratší než fejeton (obv. tištěný kurzivou), sloupek

Next: kurzor, kursor; kurzorický, kursorický; kuskus    libra; librace; libretista; libreto