Nainstalujte si:

       

Význam slova kuloární; kulpózní, kulposní; kult; kultivace


kuloární = neoficiální, zákulisní, postranní, kuloárový

kulpózní, kulposní = nedbalostní, např. trestný čin zaviněný z nedbalosti

kult = náboženský obřad; uctívání, velebení, často nekritické

kultivace = 1. zušlechtění, vzdělávání, zdokonalování; 2. pěstování a rozmnožování buněk, tkání v laboratorních podmínkách; 3. mechanická úprava půdy před setím nebo během vegetace

Next: kultivar; kultivátor; kultivovanost; kultovní    lettrizmus, lettrismus; leucizmus, leucismus