Nainstalujte si:

       

Význam slova kulminace; kulminační; kulminovat; kuloár, couloir


kulminace = dosažení nejvyššího bodu, hodnoty, vyvrcholení

kulminační = vrcholný, vrcholící

kulminovat = vrcholit

kuloár, couloir = 1. chodba (obv. postranní nebo vedlejší místnost význačné budovy; zákulisí; 2. strmá, úzká, hluboká rokle, širší než komín

Next: kuloární; kulpózní, kulposní; kult; kultivace    letkis, letkis,letkiss; letora; letter